REGION ŠLUKNOVSKO

• Šluknovsko svým návštěvníkům nabízí velké množství atraktivních cílů •

Klub českých turistů ve Šluknovském výběžku

Na jiném místě tohoto webu je zmíněno, že celý Šluknovský výběžek je protkán sítí značených turistických cest a cyklotras. Za to vděčíme zejména Klubu českých turistů (KČT), jehož značkaři pracují na údržbě turistického značení a vyznačování nových cest. Kromě toho vydal KČT ve své edici velmi kvalitní mapu Šluknovska v měřítku 1:50 000 a řadu turistických známek.

Klub českých turistů je celostátní neziskovou organizací, jejíž historická tradice sahá až do roku 1888. V současné době má kolem čtyčiceti tisíc členů, z toho v oblasti Ústeckého kraje asi 2500 členů sdružených v 31 odborech. Ve Šluknovském výběžku aktivně působí šest obdorů KČT a to Děčín, Dolní Poustevna, Krásná Lípa, Rumburk, Šluknov a Varnsdorf.

Kromě samotné značkařské činnosti, do které spadá též údržba a instalace rozcestníků a panelových map, pořádají Kluby českých turistů na Šluknovsku řadu velmi zajímavých akcí. Jsou to jednodenní výlety, vícedenní etapové pochody, cykloturistické akce, pohádkové lesy, letní tábory, zimní táboření a novoroční výstupy na vrcholy Šluknovska. Některé z těchto akcí mají již úctyhodnou pověst a vysokou návštěvnost čítající několik tisíc návštěvníků. Například pochod Severní stopou pořádaný KČT Dolní Poustevna v roce 2016 oslavil již čtyřicátý ročník!

Členové KČT v Dolní Poustevně

Nutno zdůraznit, že práce Klubu českých turistů je velmi silnou oporou rozvoje cestovního ruchu na Šluknovsku a Děčínsku. Bohužel samotní poskytovatelé služeb cestovnímu ruchu zatím aktivity KČT příliš nepodporují, přestože jejich klientela masivně a každodenně využívá značených cest a celou turistickou infrastrukturu. Také přístup obcí je velmi rozmanitý. Příkladem dobré spolupráce mohou být obce Krásná Lípa, Jiřetín pod Jedlovou, Lipová či Mikulášovice. Na druhé straně mince se nachází například Varnsdorf, který dokonce zrušil i komisi cestovního ruchu.

Náplň činnosti KČT Ústecké oblasti, pod kterou spadá i náš region, je možné nastudovat na webu www.kctul.cz, kde se také nachází internetový kalendář turistických akcí na Děčínsku a Šluknovsku. Ten lze ve vyhledávači snadno aktivovat zadáním klíčového výrazu kctul.