TOLŠTEJNSKÉ PANSTVÍ

• Dobrotivý loupežník Vilda pečuje o pohodu návštěvníků Tolštejnského panství •

Loupežník Vilda - patron Tolštejnského panství

Podobně, jako v Krkonoších mají svého Krakonoše, u nás v Tolštejnském panství máme dobrotivého loupežníka Vildu. Je to široko daleko známý patron, který dohlíží na to, aby se lidem v našem kraji žilo dobře. Traduje se, že bohatým bere a chudým na-dává, aby nebyli hloupí. Potkáte-li Vildu někde na lesní stezce vedoucí kolem hradu Tolštejn, poznáte ho bezpečně podle rozedraného klobouku, prošlapaných bot a veselé nálady, kterou rozdává pocestným.

Loupežník Vilda

Loupežníkem z povinnosti vůči peklu

Vilda je sice loupežník, ale proti své vůli. O jeho životě a příhodách se v kraji vypráví zaručeně pravdivé historky. Zlé jazyky tvrdí, že je samotář, ale není to pravda, protože se nevyhýbá zábavám a slavnostem, které se v Tolštejnském panství čas od času konají. Své loupežnické řemeslo však opravdu provozuje jen jako samotář, prý proto, aby se s nikým nemusel vláčet do pekla, až přijde jeho soudný den. Ten ale hned tak nepřijde. Loupežník Vilda má pěkně tuhý kořínek. Jde šuškandou, že jeho život nemá konce prý díky tomu, že uzavřel s čertem smlouvu o nesmrtelnosti. A je to asi pravda, protože lidé si o Vildovi povídají od dob zlatého věku konce rakouské monarchie. Když se loupežník Vilda ukáže někde u žejdlíku v hospůdce, sám rád vypráví, že jeho kořeny sahají až k samotnému Albrechtu Berkovi z Dubé, známého loupežníka v sousední Lužici. On prý by snad raději provozoval nějaké počestné řemeslo, ale kvůli té smlouvě s čertem je povinován pokračovat v rodinné loupežnické tradici, jinak by o nesmrtelnost přišel. Vilda kdysi pobýval na opuštěném hradě Tolštejně, kde měl příbytek plný různých bylin posbíraných v Lužických horách. Tam za ním místní chodili, když jim bylo ouvej. Svou veselou náladou a bylynářským uměním léčil lidi na duši i na těle. Loupežnické řemeslo pak za nocí provozuje na těch, kterým zjevně přebývá majetku nepoctivě nabraného.

O pokladu na Tolštejně

Loupežník Vilda s sebou nosí i jiná tajemství. Údajně jako jediný zná místo tajemného pokladu - zdroj plný krejcarů a grošů - ukrytého v rozvalinách hradu. To se ví, že už se ho na to ptalo mnoho vejlupků, kterým vždy stejně vesele odpovídá: „toho bohdá nebude, aby českého loupežníka o groše obrali“. Nicméně s příchodem turistického rozmachu v tolštejnském kraji už bylo pro něj na hradě moc rušno a proto se odtud odstěhoval 2. června roku 1901. Toto datum se ví úplně přesně, protože ve stejný den, kdy loupežník Vilda vytáhl nadobro paty z hradu, strhla se tam zlatá horečka. Lidi kopali na všech místech a bourali hradby, aby se dostali k tomu pokladu, ale stejně nic nenašli. A od té doby z hradu zůstaly už jen zbytky, které lze vidět dnes. Pak o Vildovi dlouho nebylo slyšet. Dnes pobývá na různých místech Tolštejnského panství, které zná lépe, než svoje prošlapané boty. Ale k hradu ho pojí stále dobré vzpomínky, vždyť tam byl doma. Proto ho velmi potěšilo, když tam jednou zastihl člověka, který chtěl přímo na Tolštejně vybudovat pohostinství a přispět tak trochu k dobré pověsti tohoto místa. A tak se Vilda rozhodl, že tomu dobrému chlapíkovi pomůže tím, že mu část pokladu svěří. I stalo se tak a díky tomu si mohou pocestní v tolštejnské hradní hospodě dát dobré pivo i chutné jídlo a dívat se přitom do dalekého kraje. Ten poklad se jmenoval „cestovní ruch“. Zbytek toho pokladu teprve stále čeká na své objevení. Ale jen Bůh a Vilda ví, kdo z něj bude mít kdy užitek.

Kde lze potkat loupežníka Vildu?

Při troše štěstí můžete loupežníka Vildu vidět jak doprovází poutníky kolem hradu Tolštejna. Dohlíží na to, aby je nepřepadla divá zvěř či zlodějská cháska. Zaručeně je Vilda k vidění při letních Tolštejnských slavnostech, které má pod patronátem. Na nich se dopouští různých veselých kousků pro pobavení malých i velkých hostí jarmarku i místních šenků. O rozverném životě a různých taškařicích loupežníka Vildy se vypráví mnoho historek a stále jich přibývá, protože není Tolštejnských slavností, na nichž by něco nevyvedl. O tom se konec konců můžete přesvědčit i vy, letos 13. srpna.