TOLŠTEJNSKÉ PANSTVÍ

• V jižní části Šluknovského výběžku se nachází mikroregion Tolštejnské panství •

Tolštejnské panství

Turistický mikroregion Tolštejnské panství vznikl původně na podporu rozvoje cestovního ruchu v mikroregionu Tolštejn (založen roku 1999). Panství bylo vyhlášeno za přítomnosti většiny starostů Šluknovského výběžku dne 2. června 2001 na nádvoří hradu Tolštejn u Jiřetína pod Jedlovou. Jeho hlavními iniciátory byli starosta Jiřetína Josef Zoser a fotograf Jiří Stejskal. V Tolštejnském panství každoročně probíhá hra Vandrování po Tolštejnském panství, Tolštejnské slavnosti, Krasodění a řada dalších velmi zajímavých akcí. Patronem hry a celého panství je dobrotivý loupežník Vilda. Ten se také stal emblémem a maskotem Tolštejnského panství.

logo Tolštejnské panství

Organizování a další rozvoj celoroční turistické hry Vandrování po Tolštejnském panství ošetřuje nezisková organizace MAS Český sever, z. s., (dříve MAS Šluknovsko, MAS je zkratka místní akční skupiny). Pečuje o materiální zajištění, zapojování dalších partnerů a obcí, o rozvíjení nabídky turistickým návštěvníkům a pochopitelně také o propagaci regionu. Podrobné informace o hře a dalších možnostech vyžití získáte v dobře vybaveném Informačním středisku Tolštejnského panství na náměstí v Jiřetíně pod Jedlovou.

akce na Tolštejnském panství

Rozvoj Tolštejnského panství

Díky úsilí manažerky MAS Šluknovsko ing. Evy Hamplové se Tolštejnské panství postupně rozrostlo na celou oblast Šluknovského výběžku a dokonce byla navázána přeshraniční spolupráce s Německem a Slovenskem (projekt Z Oponíc na Tolštejn). V souvislosti s dopady hospodářské krize a sociálními nepokoji na Šluknovsku (2009 - 2011) došlo k úbytku návštěvníků regionu, což se samozřejmě promítlo i do rozvoje Tolštejnského panství. Nedostatek návštěvníků (i když pro turisty, kteří nevyhledávají davy, je to učiněné požehnání) v současné době velmi trápí místní poskytovatele služeb v cestovním ruchu, a proto je ze strany podnikatelů i místních samospráv kladen velký důraz na obnovu dobré pověsti Šluknovska. K tomu by opět měla dopomoci propagace Tolštejnského panství s vylepšenou nabídkou atrakcí, služeb a lépe propracovanou strategií pro incoming. V tomto ohledu bude nápomocen i Cech podnikatelů a živnostníků v cestovním ruchu na Šluknovsku.

Jiřetín - Tolštejnské panství

Centrální oblastí Tolštejnského panství je samozřejmě hrad Tolštejn (vrcholek vlevo), Jedlová hora (s rozhlednou, výletní restaurací a adrenalinovým parkem) a městečko Jiřetín pod Jedlovou, kde se nachází dobře vybavené infocentrum a řada možností k občerstvení a ubytování turistických návštěvníků. Nacházejí se zde letní i zimní sportovní areály a četné zajímavosti, jako například historická hornická štola Svatý Jan Evangelista nebo vyhledávaná poutní křížová cesta. Novinkou Tolštejnského panství je cyklotrek Tolštejn, který cykloturistům nabízí šest různě dlouhých okruhů vedených nejatraktivnějšími pasážemi regionu.

mapka Tolštejnského panství

Novodobá úloha hradu Tolštejn

Zásadní roli v Tolštejnském panství nepochybně hraje zřícenina hradu Tolštejn, který kdysi míval strategický význam na obchodní stezce. Nyní je významnou pamětihodností sportovního areálu kolem Jiřetína pod Jedlovou a také důležitým vyhlídkovým bodem. V průběhu roku je místem konání řady zajímavých akcí (např. Tolštejnské slavnosti). Událostí na Tolštejně bude pravděpodobně přibývat, protože obec Jiřetín pod Jedlovou se snaží hrad uvést do atraktivnějšího stavu a náležitě toho využít. Na hradě se nachází příjemná restaurace, kde se podává výtečné regionální pivo Kocour z Varnsdorfu. Zde se mohou občerstvit pěší turisté a cyklisté, kteří sem dorazí po některé z dobře značených turistických tras. Podrobnější historii hradu Tolštejn si můžete přečíst zde

Hrad Tolštejn

Na skalnatém vrcholku čnícím nad rozvalenými hradbami hradu Tolštejn je zbudována dobře přístupná vyhlídková plošina. Za dobrého počasí jsou odtud nádherné výhledy na centrální oblast Tolštejnského panství. Výlety se odtud dají podnikat do všech směrů, na Jedlovou horu, na nejvyšší vrcholek Lužických hor, nebo do malebné obce Jiřetín pod Jedlovou, kde se dá dobře ubytovat i občerstvit. Zdatnější turisté mohou vyrazit i ke vzdálenějším cílům, například do Krásné Lípy - výchozího bodu do Národního parku České Švýcarsko, kde se nachází zajímavá expozice Českého Švýcarska a točí dobré místní pivo Falkenštejn.

Hrad Tolštejn

Tolštejnské slavnosti

Hlavní událostí Tolštejnského panství jsou letní slavnosti každoročně pořádané od roku 2001. Konají se na různých místech na hradě i v podhradí a jsou charakteristické středověkým rázem. Všude potkáte lidičky v dobových kostýmech, jedni prodávají dobroty, druzí předvádějí dávno zapomenutá řemesla, tu a tam proběhne středověká šarvátka. Pivo a víno teče proudem, na jarmarku je nabízeno nejrůznější zboží. Dospělí i děti se dobře baví, protože loupežník Vilda (patron celého panství), vyvádí pro všeobecné poveselení různé taškařice. Nejdůležitějším bodem slavností je příchod pána na Tolštejnském panství Albrechta Berky z Dubé. Tento v doprovodu své družiny pasuje a povyšuje nejpilnější účastníky celoroční vandrovní hry do zemanského a rytířského stavu.

Tolštejnské slavnosti