SEVERNÍ KRÁLOVSTVÍ

• Nikde na celém světě nenajdete takové místo, jako je Severní království •

Severní království - Poklady čekají na Vás!

Po několikaletém usilí Klubu českých turistů ve Šluknově byl v severní části Šluknovského výběžku vyhlášen turistický mikroregion Severní království. Tato nejsevernější oblast České republiky je zajímavá především četným výskytem „titulovaných“ osad, církevních památek, poutních míst a křížových cest. Když si k tomu přidáte krásnou zachovalou přírodu, musí vám být hned jasné, že jste se ocitli v pohádkové říši, kde není nouze o zázračná uzdravení, léčivé prameny a jiné nadpřirozené jevy.

V roce 2015 získal KČT Šluknov od Ústecké komunitní nadace grand na vyznačení hranic Severního království sloupy s dřevěnými reliéfy. Ty stojí v obcích nazvaných po šlechtickém titulu: Císařský, Knížecí, Království, Nové Hraběcí, Staré Hraběcí, Královka a Panský.

Severní království

Myšlenka na vyhlášení Severního království se nakonec ujala a nalezla pochopení u místních obyvatel. Stalo se tak v něděli 6. prosince 2015. Náš pohádkový turistický mikroregion si od této chvíle získává oblibu turistických poutníků z tuzemska i zahraničí. Věci jistě napomůže i skutečnost, že velkou částí Severního království prochází poutní trasa Modrého putování, které se každoročně koná vždy v posledním květnovém víkendu u příležitosti svátku Navštívení Panny Marie.

Sídlo Severního království

Severní království neúnavně podporuje Josef Erlec, majitel a provozovatel hotelu Erlec ve Šluknově. Právě zde se uskutečnilo již několik významných schůzek, které vedly k ustavení první královské družiny Severního království. Nyní zde začíná vznikat expozice Severního království se samooblužným informačním centrem. Město Šluknov se tím stalo správním centrem Severního království, odkud je možné vyrážet po značených i neznačených trasách pěšky i na kole. O zajímavosti zde skutečně není nouze, ale prim zde jednoznačně hrají unikátní sakrální památky, z nichž nejvýznamnější jsou křížová cesta ve Šluknově, poutní kaple svaté Anny u Lobendavy, lesní kaple sv. Jáchym, bazilika Panny Marie Pomocnice křesťanů ve Filipově nebo nejsevernější evropská Loreta v Rumburku.

Unikáty Severního království

Život v Severním království

Severní království není kraj zapomenutý Bohem, ale spíše zapomenutý lidmi. Naštěstí i naneštěstí. Naštěstí proto, že zde stále může necelých třicet tisíc poddaných svobodně putovat po lesích a pastvinách, aniž by je neustále pronásledovali žoldnéři nadnárodních obchodních řetězců a zlojedi betonářských korporací. Naneštěstí kvůli tomu, že život je zde chudý a práce nedostatek. Proto mladí odtud odcházejí za štěstím do světa zanechávajíce zde své rodiče. Inu, jak se říká, každé pro má své proti.

V Severním království je dokonce tak chudo, že se zde nedaří ani zájezdním hostincům s dobrou stravou a noclehem pro krajánky, kterým se říká moderně turisté. Pravda, pár slušných podniků se zde ještě najde, ale mohlo by jich být o hodně více, nebýt toho, že do Severního království před nemnoha lety vtrhly barbarské hordy Tmavočechů, které dobré jméno zdejšího kraje potupily a v cestovním ruchu obrovské škody napáchaly. Mnozí poutníci a krajánci se totiž Severnímu království dodnes vyhýbají v obavách o svůj život a majetek (polekáni křikem černých mediálních havranů). Ale to už je, doufejme, minulost. Udatní místní bohatýři se hordám rázně postavili a nastolili opět mír a pořádek.

Život v Severním království

Bývávaly doby ještě za Rakousko-uherské monarchie, kdy se Severnímu království honosně přezdívalo České Nizozemí. To proto, že zde kvetl průmysl a obchod zejména se zbožím textilním a vedlo se tu tak dobře, že technických zázraků a obyvatelstva tu bylo nejvíc z celé říše. Pak ale přišla první velká válka a po ní zlé časy, kdy nastala bída hmotná. Největší ránu zdejší kraj dostal po té druhé velké válce, kdy si většina místních obyvatel, kteří zde měli hluboké generační kořeny, musela sbalit do uzlíčku pár svých věcí a opustit své statky a živnosti. Nastala tak i bída duchovní. Z toho se zdejší kraj dodnes vzpamatovává.

Zámek Lipová

Leč příroda, ta mocná čarodějka, již mnohé hluboké rány zacelila a jizvy v krajině přikryl hluboký les. Na mnoha místech nastává nadějné vzkříšení. Šluknovský zámek povstal z popela a nyní je klenotem Severního království v celé své kráse, u lesní kaple Jáchym se zjevila nová zastavení na křížové cestě, podstávkový dům v Lipové sloužící jako muzeum i komunitní prostor je dnes pýchou místní lidové architektury, a dokonce i zdejší zámek (tohoto času v rozvalinách) čekají prý dobré časy. A těch drobných zázraků, které signalizují příznivé obrození, lze v Severním království vysledovat mnohem více.

Zámek Šluknov

Severní království znovu nabírá dech a to je dobrá zpráva, která se šíří do světa. Jak hostinský Erlec ze Šluknova rád říkává, přichází sem „nová láska“. Jsou to lidé plní elánu, kteří k nám utíkají před civilizací. Jedni jen na chvilku s batůžkem na zádech, ale jiní i s celým svým jměním, aby zde novou budoucnost jako farmáři či zdatní řemeslníci založili. A ti po práci chodí zdejší krajinou a obdivují její čistotu, krásu a mnohé zajímavosti a pamětihodnosti. Těch kostelů, kapliček, poutních míst, rozhleden, lidových stavení, větrných mlýnů je tu tolik, že mají do konce života co objevovat. A kdyby se přeci jen začali nudit, mohou zaskočit na vandr do německé Lužice, která je hned za kopcem.

Hostinský Erlec

Co se té péče o pěší, cyklo či moto-poutníky a jiné návštěvníky Severního království týče, i tu se začíná blýskat na lepší časy. Sešlo se totiž dohromady pár dobrých duší, kteří si řekli, že není moudré dále nechávat ležet ladem všechny poklady, které blízké okolí štědře nabízí. Vždyť v jiných končinách by nám to mohli jen závidět. A tak vznikl léta páně 2014 Cech živnostníků a podnikatelů v cestovním ruchu na Šluknovsku, který si dal za cíl obnovit dobrou pověst kraje i jeho obyvatel. A dá-li Bůh a pan král, jistě se to podaří.

Poutníci ve Vilémově

Dlužno ještě dodat, že v Severním království se začíná čile probouzet i společenský život. Dějí se zde různé festivaly, jako třeba loutkový v Dolní Poustevně nebo zámecký ve Šluknově, mnoho krásných akcí pořádá Loreta v Rumburku nebo mikulášovická radnice. A což teprve vyhlášené akce sportovní, jako třeba Houmrův triatlon, Tour de zeleňák a mnohé další. Místní lidé si už také začínají uvědomovat, že nedobře skočili na špek pozlátku cizáckých obchodníků a snaží se o ekonomickou obrodu pořádáním festivalu lokální ekonomiky nebo různých farmářských trhů.

Farmářský trh

Inu, všechno zlé prý je pro něco dobré. Díky již zmíněnému vylidnění dneska už v celém Česku málokde najdete takový klidný a obdivuhodný kraj, jakým je Severní království. Jestli nevěříte, přesvědčte se na vlastní oči. Můžete se s námi třeba vydat na přeslavné Modré putování, při kterém vám Severní království otevře široce svou vlídnou náruč. A nebo se můžete zúčastnit lecjaké kratochvíle, kterou pro vás během každého roku pochystává družina na zámku v královském městě Šluknově. Život je tady skromný, ale možná právě v tom tkví jeho radost a krása.

Text a foto: Martin Zíka

Historie Severního království

Historie Severního království jakožto turistického mikroregionu není až tak dávná, slavná a bohatá. Nicméně území toto je lidmi osídleno už od dávnověku a mnohé zajímavé události se zde odehrály. A po těchto událostech zůstaly v krajině také četné pamětihodnosti, což jsou dnešní turistické cíle.

S myšlenkou založení Severního království přišli místní turisté, kteří si všimli vtipné jazykové hříčky - složení názvů dvou místních osad Severní a Království. Klub českých turistů ve Šluknově (dnes hlavním městě Severního království), který v roce 2014 oslavil 55. výročí svého vzniku, uspořádal již sedm ročníků turistického soutěžení pro rodiny s dětmi v Severním království. Jedná se o celoroční program nabitý akcemi, který připravuje neúnavná a hyperaktivní Helena Landová se svými přáteli. Děti ze Šluknovska se svými rodiči v něm po celý rok sbírají razítka za účast na turistických akcích do vandrovní knížky, za což jsou čtyřikrát do roka odměněni. Nejde přitom jen o zábavu. Důležité je, že nejmladší generace díky tomu poznává své rodiště a získává k němu vřelý vztah, což je pro tento region zejména důležité.

Turistika se ve Šluknovském výběžku pěstuje již od přelomu 18. a 19. století, kdy byly zakládány první turistické a okrašlovací spolky, a díky jejich iniciativě dochází k výstavbě rozhleden (1889 Vlčí Hora, 1896 Dymník, 1905 Tanečnice), hostinců a turistických přístřešků.

Na podporu turistického ruchu vznikl v roce 2000 Mikroregion Sever a turistická informační střediska (Rumburk, Šluknov, Mikulášovice, Lipová). Jižní hranice Severního království se dotýká slavná 20 km dlouhá Köglerova naučná stezka, která byla poprvé otevřena v roce 1941. Za zmínku také stojí Lesnická naučná stezka ve Šluknově a překrásná Naučná stezka Červeného mravence, která vede po státní hranici mezi ČR a Německem mezi obcemi Lipová a Rožany. Z nejnovější historie Severního království je nutné zdůraznit novou turistickou stezku vedoucí k nejsevernějšímu bodu České republiky u osady Severní, kde je umístěn mohutný kamenný monolit.

Državy Severního království

Jistě by bylo zajímavé ověřit, zda je v celém Česku jiná lokalita, kde je tolik obcí a osad nazváno šlechtickým jménem či titulem. To je vlastně jeden z důvodů, proč se tomuto malému regionu začalo říkat Severní království. Pro každého skalního turistu musí být velkou výzvou navštívit všechna tato místa, kterým říkáme državy.

Severní království - obce a osady

Kliknutím mapu zvětšíš.

Hlavní državy Severního království:

Další informace: