MODRÉ PUTOVÁNÍ

Třídenní poznávací turistická akce za památkami, spiritem a přírodou Šluknovska

Partneři Modrého putování

Modré putování není jen obyčejná turistická akce. Naším cílem je obnovit dobrou pověst Šluknovska, jako kvalitní turistické destinace. Chceme, aby poutníci byli u nás spokojeni. Proto se snažíme celou poutní cestu detailně zmapovat, propagovat zajímavá místa na trase, zajistit ubytování a stravování pro účastníky, ošetřit zpřístupnění vybraných památek, postarat se o propagaci, převoz bagáže a mnoho dalších věcí. To je možné díky dobré spolupráci všech zapojených partnerů, kterým bychom chtěli touto cestou poděkovat.

POŘADATELÉ:

Cech cestovního ruchu na Šluknovsku (CCR Šluknovsko)

Martin Zíka (koordinátor CCR Šluknovsko) je hlavním průvodcem a organizátorem akce Modré putování. Zapojuje členy cechu do systému služeb, který je potřebný pro zdárný průběh akce (informace, ubytování, stravování).

Klub českých turistů Děčín

KČT Děčín se podílí na propagaci Modrého putování v rámci své široké členské základny.

Farní obec Starokatolická Varnsdorf

Mgr. Rolland Soloch je farářem ve Starokarilické konkatedrále ve Varnsdorfu a je duchovním průvodcem na trase Modrého putování. Slouží drobné obřady na místech, která jsou spirituálně významná a je rovněž k dispozici poutníkům, kteří se zajímají o sakrální témata.

PODPOROVATELÉ:

Portál Vylep-to.cz

Internetový portál pro podporu drobného podnikání na Děčínsku a Šluknovsku zajišťuje internetovou propagaci akce.

Infocentrum Lipová

Personál infocentra v podstávkovém domě v Lipové je ochotně nápomocen při zajištění akce.

Hotel Erlec ve Šluknově

Zajištění stravování poutníků

TJ Sokol Filipov

Zajištění ubytování poutníků

Římskokatolická farnost Jiříkov

Zajištění prohlídky baziliky ve Filipově s odborným výkladem.

PARTNEŘI MODRÉHO PUTOVÁNÍ: