MODRÉ PUTOVÁNÍ

Třídenní poznávací turistická akce za památkami, spiritem a přírodou Šluknovska

Poznáváme krásy nejsevernějšího regionu ČR:
Modré putování - 27. až 30. května 2016 - III. ročník

Téma: Za nejkrásnějšími výhledy Šluknovska

Cech cestovního ruchu na Šluknovsku, Klub českých turistů a Starokatolická obec Varnsdorf Vás zvou na třetí ročník čtyřdenního putování nejsevernějším regionem České republiky. V letošním roce se zaměříme nejen na poutní místa, památky a přírodní krásy, ale zejména na rozhledny a vyhlídkové vrcholy Šluknovského výběžku. Bližší informace: Martin Zíka, tel.: 775 855 303.

NA CESTÁCH NECESTÁCH PO VZORU DÁVNÝCH POUTNÍKŮ:

• nejsevernějším krajem naší země,

• rozjímání a přemýšlení o karmě krajiny,

• poznávání krás a zajímavostí Šluknovska

Modré putování Šluknovskem

Modré putování

je vícedenní etapový poznávací pochod příhraničním Šluknovského výběžku. Trasa vede převážně po modře značené turistické značce od Zeleného kříže u Brtníků do Varnsdorfu s přestávkami u Mikulášovic, v Lipové a ve Filipově. Trasu je možné absolvovat celou nebo jen po jednotlivých etapách. Celková délka základní trasy je 95 km s možností variant kratších i delších úseků, podle toho, co kdo bude chtít vidět.

Šluknovsko - sakrální památky

ETAPY:

1. etapa: pátek 27. - Brtníky > Tomášov - 18 km

2. etapa: sobota 28. května - Tomášov > Lipová - 22 km

3. etapa: neděle 29. května - Lipová > Filipov - 30 km

4. etapa: pondělí 30. května - Filipov > Varnsdorf - 25 km

Modré putování Šluknovskem

NÁROČNOST:

Všechny etapy jsou fyzicky středně náročné. Zdatným a rozchozeným lidem by neměly dělat problém. Na trasy budeme vyrážet s malým batůžkem (převoz spacáků a nepotřebné zátěže bude zajištěn). Terén je velmi pestrý, jde se lesními stezkami, polními cestami, loukami, po dlažbě i asfaltu. Pokud si chcete užít výletů bez puchýřů a vyvrknutých kotníků, doporučujeme kvalitní turistickou obuv a tlusté ponožky. Maximální převýšení je do 200 m (výstupy na rozhledny). Po zkušenostech z minulých ročníků upozorňujeme, že zejména ke konci třetí etapy se u netrénovaných lidí dostavuje značná únava. Pro lidi, kteří nejsou schopni ujít více než 20 km za den, nelze tuto akci doporučit!

Modré putování - Šluknovsko

VYBAVENÍ:

Pro úspěšné absolvování Modrého putování zcela postačí základní turistické vybavení, pevná obuv, dostatek tekutin (hospod v kraji nepřebývá), vlastní zásoby potravin (možnost dokoupení ve větších obcích). Samozřejmě oblečení pro suchou i mokrou variantu. Celá trasa je poměrně dobře značená, na riziková místa upozorníme (buzola není nutná, mapa se hodí). Ubytování bude zajištěno pod střechou, počítejte s omezenými podmínkami pro osobní hygienu. Malá lékárnička může přijít vhod. Únikové možnosti z trasy jsou dobré (všude lze dojít na vlak či autobus, ačkoli dopravní obslužnost o víkendu je výrazně zhoršená).

Modré putování Šluknovskem

UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ:

Pro přespolní poutníky bude zajištěno ubytování (vyžadující vlastní karimatku a spacák), nebo je možné si ubytování zajistit komfortnější v různých penzionech (ve vlastní režii). Ve Filipově přespíme na karimatkách v místní sokolovně. Rovněž stravování si zajišťuje individuálně každý dle svých potřeb. První večeři pořídíme v Tomášově, druhý den v hospodě U pytláka v Lipové, třetí den se kolem oběda zastavíme v penzionu Erlec ve Šluknově, čtvrtý den je možné dobře poobědvat v Křinickém pivovaru v Krásné Lípě.

Modré putování Šluknovskem

REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ:

Pokud chcete mít bezpečně zajištěno ubytování, převoz bagáže a další doplňkové služby, je nutné se přihlásit do 10. května 2015 buď telefonicky na čísle 775 855 303 (Martin Zíka) nebo prostřednictvím internetového formuláře.

Modré putování Šluknovskem

ZÁKLADNÍ PARAMETRY AKCE:

Celková délka trasy:95 km (možnost modifikací)
Poutní místa:5
Zajímavé sakrální památky:15
Obce na trase17
Významné rozhledny a vrcholy12
Modré putování Šluknovskem

TÉMA ROČNÍKU 2016:

V minulém ročníku jsme se věnovali hlavně sakrálním památkám, letos se pokusíme navštívit co nejvíce zajímavých rozhleden a vyhlídkových vrcholů na české i německé straně. Můžete se například těšit na návštěvu nové monumentální rozhledny Weifberg či Tanečnice, odkud jsou za dobrého počasí skvělé výhledy na skalní masivy Saského Švýcarska.

PARTNEŘI MODRÉHO PUTOVÁNÍ: